Home

//

Aanmelding en intake

Wanneer u uw kind telefonisch of per e-mail heeft aangemeld, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij dit gesprek zijn alleen de ouders aanwezig en gaan we dieper in op de hulpvraag.


Tijdens het intakegesprek stellen we doelen vast. Er worden afspraken gemaakt over de dagen en tijden dat uw kind komt.


Ik wil u er van bewust maken dat u als ouder een grote rol speelt in de ontwikkeling en begeleiding van uw kind. Daarom is het belangrijk dat ook u open staat om naar u zelf te kijken en bereid bent mee te veranderen in belang van uw kind en het gezin.


Begeleiding

Bij de begeleiding van het kind is het van groot belang om te kunnen werken vanuit een vertrouwensband. Alleen vanuit een gevoel van veiligheid kan een kind zich openstellen en op zoek gaan naar zijn/haar eigen kracht. Bij de begeleiding spreek ik de eigen Wijsheid van het kind aan. Ik laat ze zelf zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken. Deze gebruik ik vervolgens bij situaties die voor hem/haar moeilijk zijn.

Evaluatiegesprek

Na vijf sessies met uw kind, volgt een evaluatiegesprek met u. In dit gesprek bekijken we de voortgang en kijken we wat er eventueel nog nodig is aan begeleiding. Ook krijgt u tips en adviezen voor de thuissituatie.

De ondersteuningsvormen die ik gebruik tijdens de begeleiding kunnen zijn: intuïtief tekenen, schilderen, mandala kleuren of maken, intuïtief kleien, mindmappen, het maken van een “Ik collage”,  werken met speksteen, kinderyoga, ademhalings- en visualisatie oefeningen, rollenspel, etc. Ook kan, naar behoefte, de coaching sessie in de natuur plaatsvinden. Veel kinderen voelen een sterke verbinding met de natuur waardoor het voor hen makkelijker is te ontspannen en zichzelf open te stellen.