Home

//

Voor wie?

Bee-Kind is er voor alle kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun weg te vinden in deze drukke, snelle maatschappij. Ook helpt en adviseert Bee-Kind ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

Kinderen die opgroeien in deze tijd zijn vaak hooggevoelig en snel overprikkeld, waardoor ze moeite hebben zich veilig te voelen in deze wereld.  Deze kinderen worden ook wel ‘nieuwetijdskinderen’ genoemd.

Nieuwetijdskinderen

Misschien is “Nieuwetijdskinderen” nog een onbekende term voor u. Er worden in de media verschillende beschrijvingen gebruikt. Voor mij zijn Nieuwetijdskinderen eigenlijk álle kinderen die in deze tijd opgroeien. Ze vallen allemaal onder de noemer Nieuwe type kinderen. Kinderen die anders zijn en gevoeliger zijn. Het ene kind kan weliswaar sensitiever zijn dan het andere kind en wordt hierdoor niet altijd begrepen door zijn omgeving.

Eigenschappen van Nieuwetijdskinderen kunnen zijn:

     -Groot verantwoordelijkheidsgevoel

     -Verrassende, wijze uitspraken

     -Gevoelig voor stemmingen en spanningen van anderen

     -Zich als clown gedragen, om toch ergens goed in te zijn

     -Sterk rechtvaardigheidsgevoel

     -Druk, of vanuit een onveilig gevoel soms een agressief

      of juist teruggetrokken gedrag

     -Dromerig zijn

     -Zich eenzaam of onbegrepen voelen

     -Het hebben van een eigen tijdsbeleving

     -Dyslexie of Dyscalculie

     -Zichzelf overschreeuwen

     -Rijke beleving (fantasie)

     -Snel overprikkeld zijn

Begeleiding bij rouwverwerking, echtscheiding

Ook ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen ervoor zorgen dat het kind uit balans raakt. Denk hierbij aan: Scheiding van ouders, of het overlijden van een dierbare.

Veelal krijgen kinderen met emoties te maken waar zij nog niet eerder in hun leven mee te maken hebben gehad en weten ze zich hier geen raad mee. Voor sommige kinderen is extra begeleiding nodig bij de verwerking hiervan om niet in een cirkel terecht te komen van verwarring, angst, onvermogen, onbegrip, eenzaamheid en een steeds sterker wordend gevoel van onveiligheid.